سفارش تبلیغ
صبا

مرکز جامع امور مشترکین در بروجرد راه اندازی می شود

رئیس شرکت مخابرات بروجرد گفت: مرکز جامع امور مشترکین در بروجرد با 2 شیفت کاری و با 250 میلیون تومان هزینه راه اندازی می شود.


ادامه مطلب


» نظر